Lar(v)a Tarot

Lar(v)a Tarocchi

,

 

the 9 stages of women self
9 stopenj ženskega jaza
le 9 fasi del sé femminile

Lar(v)a Tarot is composed

by 27 (3×3×3) special unique cards,

illustrated by hand, for selfevalvation

Il mazzo dei Lar(v)a tarocchi

è composto da 27 (3 × 3 × 3) carte

illustrate a mano, uniche e speciali per autoevalvazione

Lar(v)a tarot sestavlja

27 (3x3x3) posebnih ročno izrisanih unikatnih kart za samoevalvacijo

Simbolni svet besed in podob
(pot v samorefleksijo in introspekcijo)


Ženska potrebuje orodje za zdravo samoevalvacijo.
Kot vzornica se je prisiljena vedno znova s seboj soočati, se na novo odkrivati in najti potrebno energijo za premostitev odsluženih nefunkcionalnih vzorcev. Njena nrav je usmerjena v skrb za potomstvo tudi takrat, ko potomstva nima, kar nakazuje na zdrav naravni ohranitveni gon.
Navkljub temu se mora otresti pretirane odgovornosti
in konstruiranih sebstev*, ki niso njena last.

Moška in ženska vloga

 

Medtem, ko je moška vzgoja usmerjena v krepitev moči, inventivnosti in individualnosti, se žensko vztrajno usmerja v razvoj empatije in sočutja. Pričakovana ustrežljivost in skrb za okolico preko njenih zmožnosti, žensko postavljata na stranski tir, kar pogosto vodi v podrejenost, zagrenjenost, bolehnost in strogost do sebe. Negativni zaobjeti ponotranjeni vzorci sprožajo pripadajoče posledice, ki vodijo v reprodukcijo omejujočih sistemov. Ne vzpodbujajmo patriarhalnih zubljev, ki po nepotrebnem zaznamujejo našo zgodovino. Pričnimo negovati našo sekularno  (družbeno, religiozno in politično) skrhano samopodobo. Ženska je zrcalo sveta.

///

Simbolni svet besed in podob
(pot v samorefleksijo in introspekcijo)


Ženska potrebuje orodje za zdravo samoevalvacijo.
Kot vzornica se je prisiljena vedno znova s seboj soočati, se na novo odkrivati in najti potrebno energijo za premostitev odsluženih nefunkcionalnih vzorcev. Njena nrav je usmerjena v skrb za potomstvo tudi takrat, ko potomstva nima, kar nakazuje na zdrav naravni ohranitveni gon.
Navkljub temu se mora otresti pretirane odgovornosti
in konstruiranih sebstev*, ki niso njena last.

Moška in ženska vloga

 

Medtem, ko je moška vzgoja usmerjena v krepitev moči, inventivnosti in individualnosti, se žensko vztrajno usmerja v razvoj empatije in sočutja. Pričakovana ustrežljivost in skrb za okolico preko njenih zmožnosti, žensko postavljata na stranski tir, kar pogosto vodi v podrejenost, zagrenjenost, bolehnost in strogost do sebe. Negativni zaobjeti ponotranjeni vzorci sprožajo pripadajoče posledice, ki vodijo v reprodukcijo omejujočih sistemov. Ne vzpodbujajmo patriarhalnih zubljev, ki po nepotrebnem zaznamujejo našo zgodovino. Pričnimo negovati našo sekularno  (družbeno, religiozno in politično) skrhano samopodobo. Ženska je zrcalo sveta.

///

Simbolni svet besed in podob
(pot v samorefleksijo in introspekcijo)


Ženska potrebuje orodje za zdravo samoevalvacijo.
Kot vzornica se je prisiljena vedno znova s seboj soočati, se na novo odkrivati in najti potrebno energijo za premostitev odsluženih nefunkcionalnih vzorcev. Njena nrav je usmerjena v skrb za potomstvo tudi takrat, ko potomstva nima, kar nakazuje na zdrav naravni ohranitveni gon.
Navkljub temu se mora otresti pretirane odgovornosti
in konstruiranih sebstev*, ki niso njena last.

Moška in ženska vloga

 

Medtem, ko je moška vzgoja usmerjena v krepitev moči, inventivnosti in individualnosti, se žensko vztrajno usmerja v razvoj empatije in sočutja. Pričakovana ustrežljivost in skrb za okolico preko njenih zmožnosti, žensko postavljata na stranski tir, kar pogosto vodi v podrejenost, zagrenjenost, bolehnost in strogost do sebe. Negativni zaobjeti ponotranjeni vzorci sprožajo pripadajoče posledice, ki vodijo v reprodukcijo omejujočih sistemov. Ne vzpodbujajmo patriarhalnih zubljev, ki po nepotrebnem zaznamujejo našo zgodovino. Pričnimo negovati našo sekularno  (družbeno, religiozno in politično) skrhano samopodobo. Ženska je zrcalo sveta.

INTUITIVE IMAGES

DO NOT REQUEST

THE KNOWLEDGE

OF TAROT READING

Lar(v)a Tarot logo

About the project

Il progetto

O projektu

 

,

Lar(v)a tarot si želi zaživeti

ob ženski za žensko

ter vzpodbuditi njeno slo

po dostojnem, enakopravnem,

kreativnem in produktivnem,

uspešnem življenju.

S polnimi pljuči zaživimo

šele takrat,

ko ničesar ne obžalujemo

Lar(v)a tarot si želi zaživeti

ob ženski za žensko

ter vzpodbuditi njeno slo

po dostojnem, enakopravnem,

kreativnem in produktivnem,

uspešnem življenju.

S polnimi pljuči

zaživimo šele takrat,

ko ničesar ne obžalujemo

Lar(v)a tarot si želi zaživeti

ob ženski za žensko

ter vzpodbuditi njeno slo

po dostojnem, enakopravnem,

kreativnem in produktivnem,

uspešnem življenju.

S polnimi pljuči zaživimo šele takrat,

ko ničesar ne obžalujemo

Na kratko

 

Pogosto se šalim, da je moje življenje večno trajajoči projekt. Buren, nadvse ustvarjalen in vzročno produktiven. Stari italijanski pregovor Non tutti i mali vengono per nuocere* razkriva univerzalno resnico. Je moj zaščitnik in večni prijatelj. Vsaka izkušnja zaseda specifično zgodbo, ki sčasoma zacveti v mamljivo vrtnico unikatnih pomenov. Izkušnje in opazovano se pretvarjajo v prispodobe, ko me preveč tiščijo, jim poklonim lice. Beseda jih potlej imenuje.

 

 

Lar(v)a tarot je zasnovan
na lastni unikatni izkušnji s svetom

Karte so moj odgovor izkušnji, ki sme biti in ostati le osebna in moja. Prepričana pa sem, da navkljub temu ponuja odlično izhodišče in priložnost za samorefleksijo in delo na sebi.

///

Na kratko

 

Pogosto se šalim, da je moje življenje večno trajajoči projekt. Buren, nadvse ustvarjalen in vzročno produktiven. Stari italijanski pregovor Non tutti i mali vengono per nuocere* razkriva univerzalno resnico. Je moj zaščitnik in večni prijatelj. Vsaka izkušnja zaseda specifično zgodbo, ki sčasoma zacveti v mamljivo vrtnico unikatnih pomenov. Izkušnje in opazovano se pretvarjajo v prispodobe, ko me preveč tiščijo, jim poklonim lice. Beseda jih potlej imenuje.

 

 

Lar(v)a tarot je zasnovan
na lastni unikatni izkušnji s svetom

Karte so moj odgovor izkušnji, ki sme biti in ostati le osebna in moja. Prepričana pa sem, da navkljub temu ponuja odlično izhodišče in priložnost za samorefleksijo in delo na sebi.

///

Na kratko

 

Pogosto se šalim, da je moje življenje večno trajajoči projekt. Buren, nadvse ustvarjalen in vzročno produktiven. Stari italijanski pregovor Non tutti i mali vengono per nuocere* razkriva univerzalno resnico. Je moj zaščitnik in večni prijatelj. Vsaka izkušnja zaseda specifično zgodbo, ki sčasoma zacveti v mamljivo vrtnico unikatnih pomenov. Izkušnje in opazovano se pretvarjajo v prispodobe, ko me preveč tiščijo, jim poklonim lice. Beseda jih potlej imenuje.

 

 

Lar(v)a tarot je zasnovan
na lastni unikatni izkušnji s svetom

Karte so moj odgovor izkušnji, ki sme biti in ostati le osebna in moja. Prepričana pa sem, da navkljub temu ponuja odlično izhodišče in priložnost za samorefleksijo in delo na sebi. 

Prisluhni odgovorom,

dokler delujejo tebi v prid.

Naj ne bo moj jaz 
le zgodba 
za lahko noč.

Zaupaj si. Si vse, kar je.

?

?

Priporočila za branje

,

 

Karte interpretirajte

izključno sebi v prid

Karte interpretirajte

izključno sebi v prid

Karte interpretirajte

izključno sebi v prid

H kartam se zatecite v mirnem trenutku, ko se boste pripravljene v njih uzreti in zrcaliti. Premešajte šop tarotov ter izvlecite iz njega tri karte. Predse položite najprej levo, nato sredinsko ter zaključite z desno karto. Če ste bolj romantične narave, poskrbite za prijetno atmosfero. Pričnite z branjem.

Leva karta: preteklost
Srednja karta: sedanjost
Desna karta: prihodnost
Okrog obrnjena karta: karti pripišite manjši pomen

 

Ne priporočam vpogleda v več kot tri vprašanja dnevno zato, ker jih ne boste mogle predelati.

///

 

H kartam se zatecite v mirnem trenutku, ko se boste pripravljene v njih uzreti in zrcaliti. Premešajte šop tarotov ter izvlecite iz njega tri karte. Predse položite najprej levo, nato sredinsko ter zaključite z desno karto. Če ste bolj romantične narave, poskrbite za prijetno atmosfero. Pričnite z branjem.

Leva karta: preteklost
Srednja karta: sedanjost
Desna karta: prihodnost
Okrog obrnjena karta: karti pripišite manjši pomen

 

Ne priporočam vpogleda v več kot tri vprašanja dnevno zato, ker jih ne boste mogle predelati.

///

H kartam se zatecite v mirnem trenutku, ko se boste pripravljene v njih uzreti in zrcaliti. Premešajte šop tarotov ter izvlecite iz njega tri karte. Predse položite najprej levo, nato sredinsko ter zaključite z desno karto. Če ste bolj romantične narave, poskrbite za prijetno atmosfero. Pričnite z branjem.

Leva karta: preteklost
Srednja karta: sedanjost
Desna karta: prihodnost
Okrog obrnjena karta: karti pripišite manjši pomen

 

Ne priporočam vpogleda v več kot tri vprašanja dnevno zato, ker jih ne boste mogle predelati.

 

Lar(v)a tarot si želi zaživeti ob ženski za žensko

Lar(v)a tarot si želi zaživeti ob ženski za žensko

Lar(v)a tarot si želi zaživeti ob ženski za žensko

,

paket 27 kart

s knjižico navodil za uporabo

POZANIMAJ SE
KAKO KUPITI!!!

PREDSTAVI

dodaj * razlage pod teksti

dodaj fotografiji izdelka

(cene za razl. države!!!)

The kit contains

Il completo contiene

Vsebina paketa

Slovenia only

Europe countries

the autor /
l'autrice / avtorica

 

 

,

when I grow up
I'll stop the time

 

da grande

fermerò il tempo

 

ko bom velika,
bom zaustavila čas

Lara Capparotto Arh

I was born on 11 October 1969, in Trieste.
I am a professional multimedia engineer,
desktop publisher and graphic designer.


In my free time I deal with painting, illustration and writing. 

 

I've been working in the field of print production since 1989
and in the field of the Internet since 1998.

///

Sono nata l'11 ottobre 1969, a Trieste.

Sono un ingegnere multimediale, desktop publisher
e disegnatrice pubblicitaria.

 

Nel tempo libero mi occupo di pittura, illustrazione e scrittura.

 

Nel settore stampa sono attiva dal 1989,
nel settore Internet dal 1998.

///

 

Rojena sem 11. 10. 1969, v Trstu.

Sem poklicna inženirka multimedije, namizna založnica
in grafična oblikovalka.


V prostem času se ukvarjam s slikarstvom,
ilustriranjem in pisateljevanjem. ​

 

Na področju tiskovin delujem od 1989 leta,
na področju spleta od leta
1998.

Contact me / Contatto / Kontakt

Partizanska ul. 47,
2310 - Slovenska Bistrica,

Slovenija

g. +386 31 346 459

2016

Autobiography / Autobiografia

On Facebook

2017

Children book / Libro per bambini

On Facebook

2018

Poetry / Poesia

Pesmi Facebook prijateljev

  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

© 2019 - Ars-Libra grafično oblikovanje in oblikovanje spletnih strani / web & graphic design / grafica pubblicitaria e progettazione web